PHYSIOHEALTH - R.M.Madarie-Kalloe , BSc


Go to content

HIV en bewegen (sport)

Algemene Aandoeningen

HIV is een retrovirale ziekte die gekarakteriseerd wordt door immunosuppressie en gaat gepaard met het voorkomen van opportunistische infecties, secundaire neoplasmen en neurologische manifestaties. HIV/ AIDS is ťťn van de infecties/ aandoeningen die door alle lagen van de gezondheidszorg gaat.

Het profiel van HIV infectie is constant aan het veranderen. Het is een relatief Ďjongeí infectie. Voorheen was men ter dood veroordeeld als men de diagnose aids had. Nu, anno 2003, is dat niet meer zo, vooral niet voor diegenen die toegang hebben tot antivirale therapie. HIV infectie kan men nu bijna rekenen tot de orde van chronische ziekten. Zodoende is men nu ook de kwaliteit van het leven voor mensen met HIV aan het aanpassen en tracht men op een hoger niveau te komen.Lichamelijke oefening is ťťn van de strategische principes die men op het oog heeft om de kwaliteit van het leven voor deze mensen op te voeren.

Chronische patiŽnten zijn mensen met een afwijking of ziekte die niet meer volledig herstelt, maar geleidelijk aan ernstiger wordt. Er bestaan vele soorten aandoeningen met grote verschillen in het natuurlijk beloop. De verschillende soorten aandoeningen hebben ook verschillende effecten op de fitheid. Chronische patiŽnten ondervinden doorgaans hinder van hun aandoening bij bewegingsactiviteiten. De aard en ernst van de hinder is uiteraard afhankelijk van de soort aandoening. Het bereikbare niveau moet individueel worden bepaald.

In de gezondheidszorg wordt daar nog weinig aandacht aan besteed. Artsen houden zich liever bezig met de geneeskundige behandeling en minder met de begeleiding van patiŽnten in het normale leven. Dit is overigens ook heel moeilijk, want ieder mens heeft zijn eigen leefomstandigheden en opvattingen.
De voordelen van activiteiten (sport) zijn al lang bekend. Onderzoeken op dit gebied blijven tot de conclusie komen dat regelmatig sporten tot gevolg heeft dat men gezond blijft. Er is bewijs dat regelmatig bewegen de mens behoedt voor het ontwikkelen van vele chronische ziekten en is belangrijk voor een gezonde levenstijl. Ook geven de meest recente publicaties aan , dat er ook een verlenging van het leven kan worden behaald. Voor patiŽnten zelf, welke categorie dan ook , betekent het een hogere kwaliteit van leven.


Voordelen die men behaald door het doen van oefeningen


  • Vooruitgang van de cardiorespiratoire functie: het lichaam gaat zich aanpassen aan de regelmatige activiteiten en men kan bijvoorbeeld meer zuurstof per tijdseenheid gaan opnemen. Aanpassingen gaan bijvoorbeeld zo ver dat er minder zuurstof nodig is voor het hart, het hartritme daalt en dat geldt ook voor de bloeddruk. Men kan meer zuren in het bloed verdragen en in geval van aankomende hartziekten heeft men dat eerder door.
  • Afname van risico op hartziekten: vaak genoeg is het zo dat de bloeddruk van mensen die normaal hypertensief zijn ook daalt. Men krijgt meer HDL cholesterol en minder triglyceriden in het bloed, men wordt magerder en heeft minder insuline nodig en is meer glucose tolerant.
  • Afname van risico op overlijden: minder activiteit is altijd geassocieerd met hogere overlijdenscijfers aan CAD. Ten tweede: er is steeds meer bewijs dat mensen met regelmatige activiteit langer leven.
  • Andere voordelen zijn afname van angst en depressie, men voelt zich beter en er is meer activiteit op het werk en in het sociaal leven.


Fitheid en deelname aan bewegingsactiviteiten zijn voor patiŽnten met een chronische aandoening evenzeer bereikbaar als voor gezonde mensen. Het bereikbare niveau is afhankelijk van de aandoening en van de aanleg voor lichamelijke vaardigheden en inspanningen. Of dat niveau werkelijk wordt bereikt, is op de eerste plaats afhankelijk van de wil van de patiŽnt zelf. Deskundige begeleiding is wenselijk.

De enige manier om geen spierverlies te krijgen is door te trainen met kracht. Zelfs regelmatige aerobicen zou je niet kunnen behoeden voor spiermassaverlies. Spieren zijn de enige organen in het lichaam die kracht kunnen leveren. Uit onderzoek is gebleken dat de kracht die een spier kan leveren bepaald wordt door zijn doorsnede.

Er zijn veel onderzoeken die erop wijzen dat trainen goed is voor mensen met HIV, maar ook voor mensen die al in de fase van aids zijn gekomen.

Regelmatige beweging kan ervoor zorgen dat de progressie van HIV wordt vertraagd. Er is tevens een verhoging van specifieke cellen in het bloed. Er is ook bewezen dat mensen met HIV die gemiddeld 3- 4 keer per week trainden , weinig vatbaar waren voor het ontwikkelen van aids dan mensen die alleen hun dagelijkse activiteiten deden.

Het is een beetje duidelijk nu, dat elke verandering van stress een effect heeft op de immuniteit van de mens. Hoe, is nog niet duidelijk, maar onderzoeken wezen wel uit dat er een effect is. Mensen die vaker grotere stress hebben, zijn ook vaker ziek of lijden aan chronische ziekten (HT, DM, agressie). Relaxatie daarentegen verhoogt de aanwezigheid van bepaalde immunologische stoffen. Zodoende wordt steeds duidelijker dat ook sport de immuniteit verhoogt, immers bij sport relaxeert men automatisch.

Het is tegenwoordig een heel nieuwe issue binnen de research om te kijken welke cellen er reageren op sport en natuurlijk in welke mate. De functie van lymfocyten en NK cellen neemt toe bij het beoefenen van een sport, zelfs bij lichte sporten. Het is wel nog eens een statement dat teveel sporten juist de immuniteit doet dalen. Onderzoeken duren voort.

Voor researchers is HIV infectie een uniek beeld om met immuniteit te koppelen. HIV tast namelijk het immuunsysteem zelf aan. Sport heeft de potentie om het verloop van de HIV infectie te veranderen. Mocht het werkelijk zo zijn, dan zal dit moeten worden aangewend op een voordelige manier. Vandaag de dag kan men met medicijnen veel doen voor een HIV patiŽnt. Men blijft zo ook langer in leven en de levenskwaliteit moet dan ook behouden blijven. Sport is ťťn van de mogelijkheden voor een grotere levenskwaliteit.

Sporten kan zijn voor asymptomatische HIV patiŽnten en ook voor patiŽnten die in de vroege fase van de ziekte zijn. Voor patiŽnten die al in de fase zitten, is bewezen dat ze veel minder opportunistische infecties kregen, maar wel symptomen van aids hadden.

Fitness voor HIV patiŽnten

Er zijn 3 componenten voor fitness:

Flexibiliteit: dit kan men bereiken via stretchen, yoga of tai chi of zelfs elke morgen enige oefeningen doen vb. je tenen aanraken.

Krachttraining: gewichtheffen is hier een voorbeeld van. Ook oefeningen waarbij het lichaamsgewicht wordt opgetild horen hierbij (dippen)

Cardiovasculair condities
(aŽrobisch): lopen, hardlopen, fietsen of zwemmen. Alle takken van sport waarbij het hartritme boven een rustniveau wordt gebracht.

Uit onderzoek blijkt dat al deze drie componenten even belangrijk zijn.

Voor mensen met HIV blijkt echter dat vooral krachttraining belangrijk is. Vooral diegenen die spiermassa aan het verliezen zijn. Krachttraining voor mensen met HIV is belangrijk om hun spiermassa te kunnen opbouwen en behouden. Verder zorgt krachttraining voor: verhoging van de immuniteit; verhoging van eetlust; verhoging van metabolisme; verhoogt de botdichtheid ( botten worden sterker indien ze aan druk blootgesteld staan); verhoging van functionaliteit omdat het veel lichter wordt.

Men zou 20- 30 minuten per keer moeten trainen ongeveer 3- 4 keer per week. Naarmate men sterker wordt kan men natuurlijk gaan opvoeren. Heel belangrijk is dat de spieren ook moeten rusten. Als de spieren aan training blootgesteld zijn moeten ze ook rusten om te herstellen. Bepaalde reserves in het lichaam ondergaan een shift en daarvoor moet het lichaam de kans krijgen.

Weetjes
Human = persoon
Immunodeficiency = resultaat van de infectie
Virus =het micro organisme dat de infectie veroorzaakt

AIDS = acquired immunodeficiency syndrome

PLWHA = people living with AIDS

Suriname:
Eerst gerapporteerde geval in 1984

Eerste ontdekkingen over AIDS dateren van ongeveer 1959 in HaÔtie en tot 1979 waren er druppelsgewijs enkele rapportages over mensen die aan AIDS overleden. Vaak wilt men als er een nieuwe ziekte opduikt weten waar het vandaan komt. In dit geval is het onbekend. Pas in de late 70 en vroege 80- iger jaren werd de aandoening aangetroffen op verschillende locaties (bijna tegelijk: BelgiŽ, Frankrijk, HaÔti, USA, Zaire en Zambia).

In juni 1981 voor het eerst gediagnostiseerd in de USA

Bronvermelding:

1. AIDS medisch en sociaal, Stichting Teleac, Utrecht 1987/ 1988
2. Training biologische en medische grondslagen en principes van training, de tijdstroom 1979
3. Bewegen en gezondheid, Frans Verstappen, de tijdstroom 1995
4. Exercise and disease, Ronald R. Watson, Marianne Eisinger, CRC Press, Inc. 2000
5. DeSales Lawless, Catherine GR Jackson and John E. Exercise and Human Immunodeficiency virus (HIV-1) infection. Sports Med. 19 (4) 235-239 1995
6. Shephard et al. Physical activity and the Immune System. Sports Med. 18 (5) 358-363 1995
7. E. Randy Eichner, MD, and Leonard H. Calabrese, DO, FACP. Immunology and Exercise . Medical Clinics of North America, Vol 78 Num 2 March 1994

Home Page | Fysiotherapie | Fysio in AZP | R.M.Madarie-Kalloe | Tarieven | Algemene Aandoeningen | Contact us | Site Map


Back to content | Back to main menu