PHYSIOHEALTH - R.M.Madarie-Kalloe , BSc


Go to content

Epilepsie

Algemene Aandoeningen

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een aandoening van de hersenen waarbij af en toe aanvallen optreden die berusten op een plotselinge heftige ontlading van zenuwcellen. Deze aanvallen duren meestal enkele minuten en de persoon herstelt zich hierna geheel.


Er zijn verschillende soorten aanvallen. Bij de ene persoon manifesteert een aanval zich in het enkele seconden wezenloos voor zich uitstaren; bij een andere in plotseling verdwaasd rondlopen of het verrichten van ondoelmatige handelingen; weer andere in plotseling bewusteloos neervallen en met het hele lichaam schokkende bewegingen maken. Toch worden al deze verschillende vormen aangeduid met één term: Epilepsie.

Epilepsie is beslist geen zeldzame aandoening. In Suriname zijn er naar schatting 3000 mensen die een epilepsie hebben. Dat betekent dat vrijwel iedereen er wel eens mee te maken krijgt. De meeste mensen met een epilepsie zijn volkomen normaal afgezien van het af en toe optreden van een aanval.

Vanwege de grote onbekendheid in de maatschappij, heersen er nog vele angsten en vooroordelen t.o.v. mensen met een epilepsie. Men denkt vaak dat ze 'raar' of 'gestoord' of 'bezeten' zijn. Ze worden vaak ook niet voor volwaardig aangezien. Dat brengt weer allerlei sociaal- maatschappelijke problemen met zich mee.

Patienten met epilepsie worden verwezen naar de neuroloog. Deze zal medicatie voorschrijven om de epilepsie aanvallen te voorkomen. De dosering wordt aangepast gelang de reactie van de patient en het uitblijven van de aanvallen.


Home Page | Fysiotherapie | Fysio in AZP | R.M.Madarie-Kalloe | Tarieven | Algemene Aandoeningen | Contact us | Site Map


Back to content | Back to main menu